Přítluky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Památky v obci

Přítluky

Kostel a fara

Od počátku existence obce vedle kostela byla fara, která dle listiny z roku 1222 měla farní právo, desátky a náležela pod patronát velehradského kláštera. Po celou dobu své existence byla katolická. Dnes je spravována ze sousedních Rakvic a patří do děkanství břeclavského. Románskou fázi přítluckého kostela neznáme. Dnešní stavba pochází z roku 1784 a má gotické jádro. Kostel je zasvěcen sv. Markétě a chrámová věž stojí samostatně o pár metrů vedle. Tady je nad točitými, dřevěnými schody zavěšen zvon z roku 1760 odlitý v Mikulově a malý umíráček. Barokní měděná věž byla dokončena roku 1765. Na hrdelní soud v první polovině 17. století přispívali přítlučtí do Lednice 39 zlatými a s úctou i k horenskému právu v Přítlukách, pak vybudovali v kostelní věži dočasnou vazbu k zajištění proviněných z dalekého okolí. Dnes jsou u kostela umístěny památkově chráněné - umělecky významné, raně barokní sochy - sv. Jan Nepomucký, sv. Vendelín, Nejsvětější trojice a sv. Florián. Původně stávaly ve vsi a jsou symbolikou pro patrona pastevců, ochrany dobytka a ochrany stavení před požárem.

Boží muka

Památkově chráněna jsou i troje boží muka u příjezdových cest, která byla vždy orientačním bodem pro příchozí na dobytčí trhy v Hustopečích či obchodní cesty z Uher. Tyto vedly až na polské území, kam se kromě jiného zboží vozilo i přítlucké víno.

Škola

Škola se připomíná již v 16. století. Vlastní škola byla pro nedostatek dětí zrušena. Předškolní děti dnes navštěvují místní mateřskou školu v pěkném prostředí s nově vybudovaným dětským hřištěm. Starší pak navštěvují základní školu v sousední obci Rakvice a děti z Nových Mlýnů chodí do bližší obce Zaječí.


Nové Mlýny

Barokní socha svatého Jana Nepomuckého

V obci na návsi se nacházi vzácná barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1731 ze stejné sochařské dílny jako v Přítlukách.

Škola a zvonička

První písemná zmínka o školní docházce je z roku 1791 a byla původně v dřívějším obecním hostinci. Zachovalá budova školy na návsi, zdobená secesními prvky, je z roku 1910. Do této doby je také řazena cihlová zvonička, která ohlašovala jak požáry, tak i jiné mimořádné události.

Památník tragického výletu dětí z rakvické školy

Nedaleko vsi je u řeky Dyje postaven památník tragického výletu dětí z rakvické školy, během něhož dne 26. května 1936 ve vlnách rozvodněné Dyje utonulo 31 dětí. Na památku rodinám i dětem této události sám pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk nechal vystavit kamenný pomník.

Autor textu: Jaroslav Petr