Navigace

Obsah


Jednací řád Zastupitelstva obce Přítluky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Jednací řád Zastupitelstva obce Přítluky 23.03.2021

Zápisy ze zasedání

Obecně závazné vyhlášky

Volby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Stanovení počtu členů OVK - volby 2021 16.08.2021 11.10.2021
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků-volby 2021 16.08.2021 11.10.2021

Veřejné vyhlášky

Různé

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
EG.D - přerušení dodávky el. energie - část obce N. Mlýny 01.10.2021 17.09.2021 04.10.2021
Informace dle z.č. 106/1999 Sb., JUDr. Viktor Štěpán 03.03.2021
Informace o zveřejnění 20.01.2021 31.12.2021
MŠ - informace o zveřejnění schválených dokumentů 08.12.2020
Cena stočného na rok 2021 Obec Přítluky 01.12.2020 31.12.2021
MŠ-informace o zveřejnění návrhů dokumentů 02.11.2020
ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí 28.08.2020 31.12.2023
ÚZSVM - Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí 06.03.2020 31.12.2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., - AMA, s.r.o. 06.03.2020
TJ Sokol-veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 003/2020 22.01.2020 31.12.2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., - Spolek pro odhalování a medializaci korupce 27.08.2019
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (stav k 1.8.2019) 22.08.2019 31.12.2023
Informace dle zákona č.106/1999 Sb., - Hladík Petr 07.03.2019
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (stav vedený v katastru nemovitostí k1.2.2019) 04.03.2019
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - AMA, s.r.o. 11.02.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol č. 005/2019 16.01.2019 31.12.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ( č.j. OUPR-627/2018) 18.12.2018
ÚZSVM-Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (stav v KN k 1.8.2018) 05.09.2018 31.12.2023
Informační memorandum ke zpracování osobních údajů 25.05.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 004/2018 TJ Sokol Přítluky 19.03.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 005/2018 TJ Sokol Přítluky 19.03.2018 31.12.2021
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 23.02.2018 31.12.2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (naše č.j. 0703/2017) 19.12.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (Kross,s.r.o.) 24.08.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (CODES CZ) 03.08.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (REMA AOS, a.s.) 11.07.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Českomoravská světelná 28.06.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 03.04.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 29.03.2017
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN 14.09.2016 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva-přenesená působnost-ve věci místních komunikací 17.08.2016 31.08.2026
FÚ-informační leták k elektronické evidenci tržeb 23.06.2016
Veřejnoprávní smlouva-přenesená působnost-sociálně-právní ochrana dětí 27.05.2016 01.06.2026
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 17.03.2016
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí v KN 14.03.2016
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 01.02.2016
Seznam neznámých vlastníků v KN (stav k 1.11.2015) 04.12.2015
Vzor Žádosti o individuální dotaci 25.11.2015
ÚZSVM - seznam 27.08.2015
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 26.5.2015 26.05.2015
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí 14.05.2015
Seznam neznámých vlastníků-Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových 24.02.2015
Sazebník úhrad za poskytnutí informací-zák. č. 106/1999 30.05.2011
Ceník-kopírování 09.05.2011
Rozpočet svazku obcí 06.12.2007

Rozpočty Dobrovolných svazků obcí

Veřejnoprávní smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva č. 003/2021 - TJ Sokol 18.02.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva č. 004/2021 - TJ Sokol 18.02.2021 31.12.2024