Navigace

Obsah


Výběrová řízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Ministerstvo obrany- VŔ - nepotřebný majetek - bunkr 03.03.2021 29.03.2021

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné vyhlášky

Různé

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 03.03.2021 12.05.2021
Informace dle z.č. 106/1999 Sb., JUDr. Viktor Štěpán 03.03.2021
Valná hromada DSO LVA dne 09.03.2021 02.03.2021 10.03.2021
FÚ - leták - nechoďte- volejte - podejte do 01.04.2021 09.02.2021 01.04.2021
Informace o zveřejnění 20.01.2021 31.12.2021
MŠ - informace o zveřejnění schválených dokumentů 08.12.2020
Cena stočného na rok 2021 Obec Přítluky 01.12.2020 31.12.2021
MŠ-informace o zveřejnění návrhů dokumentů 02.11.2020
ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí 28.08.2020 31.12.2023
ÚZSVM - Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí 06.03.2020 31.12.2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., - AMA, s.r.o. 06.03.2020
TJ Sokol-veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 003/2020 22.01.2020 31.12.2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., - Spolek pro odhalování a medializaci korupce 27.08.2019
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (stav k 1.8.2019) 22.08.2019 31.12.2023
Informace dle zákona č.106/1999 Sb., - Hladík Petr 07.03.2019
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (stav vedený v katastru nemovitostí k1.2.2019) 04.03.2019
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - AMA, s.r.o. 11.02.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol č. 005/2019 16.01.2019 31.12.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ( č.j. OUPR-627/2018) 18.12.2018
ÚZSVM-Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (stav v KN k 1.8.2018) 05.09.2018 31.12.2023
Informační memorandum ke zpracování osobních údajů 25.05.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 004/2018 TJ Sokol Přítluky 19.03.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 005/2018 TJ Sokol Přítluky 19.03.2018 31.12.2021
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 23.02.2018 31.12.2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (naše č.j. 0703/2017) 19.12.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (Kross,s.r.o.) 24.08.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (CODES CZ) 03.08.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (REMA AOS, a.s.) 11.07.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Českomoravská světelná 28.06.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 03.04.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 29.03.2017
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN 14.09.2016 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva-přenesená působnost-ve věci místních komunikací 17.08.2016 31.08.2026
FÚ-informační leták k elektronické evidenci tržeb 23.06.2016
Veřejnoprávní smlouva-přenesená působnost-sociálně-právní ochrana dětí 27.05.2016 01.06.2026
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 17.03.2016
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí v KN 14.03.2016
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 01.02.2016
Seznam neznámých vlastníků v KN (stav k 1.11.2015) 04.12.2015
Vzor Žádosti o individuální dotaci 25.11.2015
ÚZSVM - seznam 27.08.2015
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 26.5.2015 26.05.2015
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí 14.05.2015
Seznam neznámých vlastníků-Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových 24.02.2015
Sazebník úhrad za poskytnutí informací-zák. č. 106/1999 30.05.2011
Ceník-kopírování 09.05.2011
Rozpočet svazku obcí 06.12.2007

Rozpočty Dobrovolných svazků obcí

Veřejnoprávní smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva č. 003/2021 - TJ Sokol 18.02.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva č. 004/2021 - TJ Sokol 18.02.2021 31.12.2024