Navigace

Obsah


Jednací řád Zastupitelstva obce Přítluky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Jednací řád Zastupitelstva obce Přítluky 23.03.2021

Zápisy ze zasedání

Obecně závazné vyhlášky

Volby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Přítluky 24.09.2022

Veřejné vyhlášky

Různé

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zveřejnění oznámení záměru-,,Rekreační areál N. Mlýny - Vinohrádky" 29.03.2023 14.04.2023
SPÚ - Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Přítluky 15.03.2023 30.11.2023
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Přítluky na škol. rok 2023/24 14.03.2023 12.05.2023
Oznámení - zvláštní zápis do předškolního vzdělávání v MŠ Přítluky 2023/24 14.03.2023 16.06.2023
SPÚ - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Přítluky 08.03.2023 30.11.2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 03.02.2023 30.11.2023
Informace o zveřejnění 24.01.2023 31.12.2023
Obec Přítluky - ceník stočného na kalendářní rok 2023 02.01.2023
V. a K. - ceník vodného na kalendářní rok 2023 29.11.2022
EG.D - upozornění vlastníkům pozemků 14.11.2022
ÚZSVM - Seznam neznámých vlastníků (stav v KN k 01.08.2022) 21.09.2022 31.12.2023
Informace ČTÚ pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu 15.07.2022
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (stav k 01.02.2022) 21.02.2022 31.12.2023
MŠ - oznámení o zveřejnění dokumentů 21.12.2021
EG.D-upozornění na odstranění a ořez dřevin 10.12.2021
V. a K. - ceník vodného na kalendářní rok 2022 30.11.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 22.09.2021
Informace dle z.č. 106/1999 Sb., JUDr. Viktor Štěpán 03.03.2021
MŠ - informace o zveřejnění schválených dokumentů 08.12.2020
MŠ-informace o zveřejnění návrhů dokumentů 02.11.2020
ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí 28.08.2020 31.12.2023
ÚZSVM - Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí 06.03.2020 31.12.2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., - AMA, s.r.o. 06.03.2020
TJ Sokol-veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 003/2020 22.01.2020 31.12.2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., - Spolek pro odhalování a medializaci korupce 27.08.2019
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (stav k 1.8.2019) 22.08.2019 31.12.2023
Informace dle zákona č.106/1999 Sb., - Hladík Petr 07.03.2019
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (stav vedený v katastru nemovitostí k1.2.2019) 04.03.2019
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - AMA, s.r.o. 11.02.2019
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ( č.j. OUPR-627/2018) 18.12.2018
ÚZSVM-Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (stav v KN k 1.8.2018) 05.09.2018 31.12.2023
Informační memorandum ke zpracování osobních údajů 25.05.2018
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 23.02.2018 31.12.2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (naše č.j. 0703/2017) 19.12.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (Kross,s.r.o.) 24.08.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (CODES CZ) 03.08.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (REMA AOS, a.s.) 11.07.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Českomoravská světelná 28.06.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 03.04.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 29.03.2017
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN 14.09.2016 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva-přenesená působnost-ve věci místních komunikací 17.08.2016 31.08.2026
FÚ-informační leták k elektronické evidenci tržeb 23.06.2016
Veřejnoprávní smlouva-přenesená působnost-sociálně-právní ochrana dětí 27.05.2016 01.06.2026
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 17.03.2016
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí v KN 14.03.2016
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 01.02.2016
Seznam neznámých vlastníků v KN (stav k 1.11.2015) 04.12.2015
Vzor Žádosti o individuální dotaci 25.11.2015
ÚZSVM - seznam 27.08.2015
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 26.5.2015 26.05.2015
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí 14.05.2015
Seznam neznámých vlastníků-Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových 24.02.2015
Sazebník úhrad za poskytnutí informací-zák. č. 106/1999 30.05.2011
Ceník-kopírování 09.05.2011
Rozpočet svazku obcí 06.12.2007

Rozpočty Dobrovolných svazků obcí

Veřejnoprávní smlouvy