Navigace

Obsah

test


Rozpočet obce

Obecně závazné vyhlášky

Volby

Veřejné vyhlášky

Různé

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 201829.04.201931.05.2019
Informace dle zákona č.106/1999 Sb., - Hladík Petr07.03.2019
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (stav vedený v katastru nemovitostí k1.2.2019)04.03.2019
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - AMA, s.r.o.11.02.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol č. 005/201916.01.201931.12.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ( č.j. OUPR-627/2018)18.12.2018
ÚZSVM-Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (stav v KN k 1.8.2018)05.09.201831.12.2023
Informační memorandum ke zpracování osobních údajů25.05.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 004/2018 TJ Sokol Přítluky19.03.201831.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 005/2018 TJ Sokol Přítluky19.03.201831.12.2021
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem23.02.201831.12.2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (naše č.j. 0703/2017)19.12.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 006/2017-TJ SOKOL Přítluky06.12.201731.12.2020
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (Kross,s.r.o.)24.08.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (CODES CZ)03.08.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (REMA AOS, a.s.)11.07.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Českomoravská světelná28.06.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 004/2017 -TJ Sokol27.04.201731.05.2020
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.03.04.2017
Informace dle zákona č. 106/199929.03.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Přítluky20.03.201731.03.2020
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN14.09.201631.12.2023
Veřejnoprávní smlouva-přenesená působnost-ve věci místních komunikací17.08.201631.08.2026
FÚ-informační leták k elektronické evidenci tržeb23.06.2016
Veřejnoprávní smlouva-přenesená působnost-sociálně-právní ochrana dětí27.05.201601.06.2026
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.17.03.2016
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí v KN14.03.2016
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí01.02.2016
Seznam neznámých vlastníků v KN (stav k 1.11.2015)04.12.2015
Vzor Žádosti o individuální dotaci25.11.2015
ÚZSVM - seznam27.08.2015
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 26.5.201526.05.2015
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí14.05.2015
Seznam neznámých vlastníků-Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových24.02.2015
Sazebník úhrad za poskytnutí informací-zák. č. 106/199930.05.2011
Ceník-kopírování09.05.2011
Rozpočet svazku obcí06.12.2007

Rozpočty Dobrovolných svazků obcí