Navigace

Obsah


Jednací řád Zastupitelstva obce Přítluky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Jednací řád Zastupitelstva obce Přítluky 23.03.2021

Zápisy ze zasedání

Obecně závazné vyhlášky

Volby

Veřejné vyhlášky

Různé

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Valná hromada DSO LVA dne 13.12.2022 06.12.2022 14.12.2022
V. a K. - ceník vodného na kalendářní rok 2023 29.11.2022
EG.D - upozornění vlastníkům pozemků 14.11.2022
ÚZSVM - Seznam neznámých vlastníků (stav v KN k 01.08.2022) 21.09.2022 31.12.2023
Informace ČTÚ pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu 15.07.2022
Návrh projektu KD Přítluky (bývalé jesle) 17.06.2022 31.12.2022
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (stav k 01.02.2022) 21.02.2022 31.12.2023
Informace o zveřejnění v souladu odst. 4. zákona č. 250/2000 Sb. 31.01.2022 01.02.2023
MŠ - oznámení o zveřejnění dokumentů 21.12.2021
Ceník stočného na rok 2022 Obec Přítuky 20.12.2021 31.12.2022
EG.D-upozornění na odstranění a ořez dřevin 10.12.2021
V. a K. - ceník vodného na kalendářní rok 2022 30.11.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 22.09.2021
Informace dle z.č. 106/1999 Sb., JUDr. Viktor Štěpán 03.03.2021
MŠ - informace o zveřejnění schválených dokumentů 08.12.2020
MŠ-informace o zveřejnění návrhů dokumentů 02.11.2020
ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí 28.08.2020 31.12.2023
ÚZSVM - Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí 06.03.2020 31.12.2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., - AMA, s.r.o. 06.03.2020
TJ Sokol-veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 003/2020 22.01.2020 31.12.2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., - Spolek pro odhalování a medializaci korupce 27.08.2019
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (stav k 1.8.2019) 22.08.2019 31.12.2023
Informace dle zákona č.106/1999 Sb., - Hladík Petr 07.03.2019
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (stav vedený v katastru nemovitostí k1.2.2019) 04.03.2019
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - AMA, s.r.o. 11.02.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol č. 005/2019 16.01.2019 31.12.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ( č.j. OUPR-627/2018) 18.12.2018
ÚZSVM-Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (stav v KN k 1.8.2018) 05.09.2018 31.12.2023
Informační memorandum ke zpracování osobních údajů 25.05.2018
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 23.02.2018 31.12.2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (naše č.j. 0703/2017) 19.12.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (Kross,s.r.o.) 24.08.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (CODES CZ) 03.08.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (REMA AOS, a.s.) 11.07.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Českomoravská světelná 28.06.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 03.04.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 29.03.2017
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN 14.09.2016 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva-přenesená působnost-ve věci místních komunikací 17.08.2016 31.08.2026
FÚ-informační leták k elektronické evidenci tržeb 23.06.2016
Veřejnoprávní smlouva-přenesená působnost-sociálně-právní ochrana dětí 27.05.2016 01.06.2026
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 17.03.2016
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí v KN 14.03.2016
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 01.02.2016
Seznam neznámých vlastníků v KN (stav k 1.11.2015) 04.12.2015
Vzor Žádosti o individuální dotaci 25.11.2015
ÚZSVM - seznam 27.08.2015
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 26.5.2015 26.05.2015
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí 14.05.2015
Seznam neznámých vlastníků-Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových 24.02.2015
Sazebník úhrad za poskytnutí informací-zák. č. 106/1999 30.05.2011
Ceník-kopírování 09.05.2011
Rozpočet svazku obcí 06.12.2007

Rozpočty Dobrovolných svazků obcí

Veřejnoprávní smlouvy