Navigace

Obsah

Kultura v obci

 

Kulturní a společenský život v obci

Kulturní a společenský život v obcích zajišťují tradičně spolky.

 

Dobrovolní hasiči

Dobrovolní hasiči svým náročným výcvikem, prací s technikou, soutěžemi, výchovou dětí a mládeže zajišťují brannou zdatnost členů a chrání nejen obec, ale pomáhají i ostatním na Břeclavsku proti požárům a živelným pohromám.

 

Myslivecký spolek

Nedílnou součástí ochrany životního prostředí, zvěře a zemědělských plodin jsou členové Mysliveckého spolku Přítluky.

 

Tělovýchovná jednota Sokol Přítluky

Tělovýchovná jednota Sokol Přítluky - fotbalisté v pěkném prostředí sehráli mnoho úspěšných a dramatických sportovních utkání, o čemž svědčí získané trofeje.

 

Rybářský spolek

Rybářský spolek vznikl v roce 2008 a stal se také spolkem pro výchovu mládeže a dětí o znalostech ryb a lovu v povodí řeky Dyje a Novomlýnských nádržích.

 

Lidové zvyky

Obec Přítluky a Nové Mlýny ctí tradice svých otců, tedy lidové zvyky, které děvčata, chlapce i dospělé sdružují ve společné práci a zábavě. Třeba když staví Máju a oslavují hody k poctě sv. Markéty, jíž je místní kostel zasvěcen. Barevnost, ornamenty, bohatost a krása krojů svědčí o pečlivosti zdejších
vyšívaček, které přísně dodržují příslušnost a znaky místních krojů.

 

Vinobraní

Vinobraní - svěr a lisování hroznů, to je pak odměna pro každého vinaře, když na podzim ukončí své vinařské práce, aby pak přístí rok na jaře - na prestižních koštech, při zpěvu o vinohradech, frajárečce a šohajkovi, svá vina představili a ohodnotili.

Autor textu: Jaroslav Petr