Navigace

Obsah

POPLATKY UBYTOVÁNÍ

Přiznání k místnímu poplatku z pobytu - nové od 01.01.2020

Tabulka výpočtu místního poplatku z pobytu - nové od 01.01.2020

Přiznání k MP za rekreační pobyt

Přiznání k ubytování

Přiznání k MP z ubytovací kapacity

 

STOČNÉ

Žádost o snížení stočného

Podmínky pro vyřízení žádosti o snížení stočného

 

NÁJEM A PRODEJ

ŽÁDOST O KOUPI POZEMKU

ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU

ŽÁDOST O PRONÁJEM POZEMKU

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE

Žádost o poskytnutí individuální dotace/návratné finanční výpomoci

Vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté v roce 2019