Navigace

Obsah

Přihláška k vítání občánků

 

Přiznání k místnímu poplatku z pobytu - nové od 01.01.2020

Tabulka výpočtu místního poplatku z pobytu - nové od 01.01.2020

Oznámení o ukončení nebo přerušení činnosti ubytovacího zařízení

 

Ohlášení k místnímu poplatku-komunální odpad-fyzická osoba

Ohlášení k místnímu poplatku-komunální odpad-chalupářský

Čestné prohlášení TKO 2020 cizina

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

ČP - odhláška psa

 

Žádost o snížení stočného

Podmínky pro vyřízení žádosti o snížení stočného

 

ŽÁDOST O KOUPI POZEMKU

ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU

Žádost o byt

ŽÁDOST O PRONÁJEM POZEMKU

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace/návratné finanční výpomoci

Vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté v roce 2019