Navigace

Obsah

Přihláška k vítání občánků

 

Přiznání k místnímu poplatku z pobytu dle OZV č. 1/2021 (404.74 kB)

Tabulka výpočtu poplatku z pobytu (6.47 kB)

Oznámení o ukončení nebo přerušení činnosti ubytovacího zařízení (209.88 kB)

 

Ohlášení k místnímu poplatku-komunální odpad-fyzická osoba

Ohlášení k místnímu poplatku-komunální odpad-chalupářský

ČP - cizina (542.8 kB)

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

ČP - odhláška psa

 

Žádost o snížení stočného

Podmínky pro vyřízení žádosti o snížení stočného

 

ŽÁDOST O KOUPI POZEMKU

ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU

Žádost o byt

ŽÁDOST O PRONÁJEM POZEMKU

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace/návratné finanční výpomoci

Vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté v roce 2019